top of page

Tobias WS: Etiskt dilemma
Här presenteras studie gruppens film från uppgiften etiskt dilemma.

Film är en spännande och roligt del i bildlärarens uppdrag. Det finns enkla och bra redigeringsprogram i eleverna Ipads. Som alla klarar att använda.
FIlm passar bra i ämnesövergripande uppgifter. Själva filmandet klarar de flesta barnen utan problem men under redigeringen kan det vara bra om det finns fler vuxna som kan vägleda barnen.

Vem kan motstå en spännande SO uppgift om Vasaskeppet eller Bockstensmannen där filmen blir redovisning av arbetet.


Vi behöver även ha ett kritiskt förhållningssätt framför allt när vi arbetar med etiska frågor. Filmen visar tydligt vilka regler som familjen har. Dessa regler stämmer överens med vår lagar. Flickan i filmen begår inte ett brott när hon köper alkohol av den mask klädde mannen. Däremot begår mannet ett brott.

Mamman tar sitt föräldraansvar och visar dottern kärlek och respekt även om hon gjort ett dåligt val. Vi vill med detta visa att barn och ungdomar gör fel men att den vuxne kan ta sitt ansvar och vara förlåtande utan att försöka vara “kompis”.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page