top of page

Stadsvandring i Borås

Att använda det offentliga rummet i undervisningen ger en stor möjlighet att få en djupare förståelse för vad bildämnet kan handla om. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Skolverket 202) står skrivet att eleven kan "skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material"

Det finns inte många städer som har ett utbud lika stor som Borås men oavsett om det är en stad, ort eller landsbygd går det att hitta konst. All konst är inte målad utan det går att uppleva konst med alla sinnen.


En gren på marken i kanten av skogen kan ge lika mycket inspiration som en promenad runt Borås vackra konstverk.


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page